Brabantia WallFix prijsvraag:

Brabantia WallFix prijsvraag:

Deelnemers moeten één van de volgende antwoorden kiezen:

Hoeveel meter drooglijn heeft de WallFix?

  • 20 meter
  • 24 meter
  • 32 meter

Voor een geldige inzending moet je een antwoord selecteren in de prijsvraag applicatie.

De winnaar wordt geselecteerd door een willekeurige trekking door Brabantia.

De sluitingsdatum voor inzendingen is juli 5 2013.

Let op: Vergeet niet om je naam en e-mailadres in te vullen na beantwoording van de vraag. Anders is je inzending niet geldig!

De drie prijspakketten voor de winnaars zijn:

• WallFix wanddroger met beschermhoes

• Slimme wasknijpers

• Wasknijpertasje in de kleur van jouw keuze

Deze prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.

Alle producten uit het prijzenpakket van Brabantia zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Brabantia behoudt zich daarom het recht voor om, indien nodig, artikelen te vervangen door een ander product met dezelfde of een hogere waarde.

Geen Facebookaccount? Dan kan je meedoen door een e-mail te sturen naar competitions@brabantia.com. Laat ons weten wat het antwoord van je keuze is en stuur je naam en e-mailadres mee.

Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook en is niet verbonden met Facebook. Je begrijpt dat je je gegevens aan Brabantia doorgeeft en niet aan Facebook.

De gegevens die je verstrekt worden alleen gebruikt voor het beheer van de actie. Als je je aanmeldt voor de Fanpagina van Brabantia op Facebook zul je productnieuws en aanbiedingsacties ontvangen.

Uw Facebookprofiel / privacy:

De site koppelt automatisch door naar je profiel als je via de site stemt of commentaar plaatst. De site heeft geen toegang tot andere gegevens of instellingen van je Facebookprofiel.

Brabantia verzamelt alleen namen en e-mailadressen voor de administratie van deze actie en gebruikt deze gegevens voor marketingdoeleinden om de nieuwsbrief van Brabantia te versturen indien je je hiervoor hebt aangemeld. Je e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden.

Geen reclame of verzoeken om steunbetuigingen:

Je mag deze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden om reclame te maken voor producten of diensten en je mag de site ook niet gebruiken voor verzoeken om deel te nemen aan sponsoring, petities, campagnes, regelingen, onderzoeken of kettingberichten.

Ongepaste content:

Als je denkt dat enig deel van de content op de site niet voldoet aan de richtlijnen of onze voorwaarden, meldt dit dan onmiddellijk aan ons via competitions@brabantia.com. Als je denkt dat een bepaald commentaar ongepast is, meldt dit dan aan competitions@brabantia.com.

Wij behouden ons het recht voor om alle content te verwijderen die naar ons oordeel ongeschikt of ongepast is.

Commentaar:

Zorg ervoor dat je commentaar geen onbeleefde, brutale of beledigende taal bevat. Je mag je mening geven, maar denk eraan dat veel mensen deze site bekijken. Het is dus belangrijk om geen aanstoot te geven. Wij behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen dat naar onze mening op enige wijze aanstoot kan geven.

Laster of misbruik:

Je mag geen commentaren plaatsen of aanmoedigen die:

• beledigend, racistisch, homofobisch of discriminerend zijn tegenover godsdiensten

of andere groepen.

• lasterlijk, onwaar of misleidend zijn

• beledigend, intimiderend of agressief van aard zijn

• aanstootgevend of van seksuele aard of toon zijn

Vergeet niet dat dit een openbaar forum is en dat je wettelijk verantwoordelijk bent voor je inzendingen.

Vertrouwelijke informatie en respectering van de privacy:

Respecteer de privacy van anderen. Je mag geen vertrouwelijke of persoonlijke gegevens inzenden zonder de toestemming van de betrokken persoon of personen. Je mag bijvoorbeeld geen contactinformatie uploaden zoals telefoonnummers, e-mails of adressen of andere contactgegevens van anderen en je mag hun privéleven niet bespreken.

Geen misleidend gedrag; melding van persoonlijke belangen:

Je mag je niet voordoen als iemand anders. Je mag niet de indruk wekken dat je geen banden hebt met een bepaalde persoon of aangelegenheid als je die wel hebt. Als je persoonlijk betrokken bent bij iets op deze site dan moet je dit melden waar dat gepast is of je moet je onthouden van commentaar.

Geen links of inbreuk op auteursrechten:

Je mag geen links naar websites of URL’s invoegen of content inzenden die inbreuk maakt op auteursrechten.

Je content:

Wij kunnen commentaren, foto’s of andere materialen (je “content”) geheel of gedeeltelijk publiceren, bewerken of verwijderen. Je behoudt alle auteursrechten die je eventueel hebt op je content, maar door content in te zenden verleen je ons een royalty vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de vermenigvuldiging, bewerking, aanpassing, publicatie, vertaling, de creatie van afgeleide versies, de beschikbaarstelling, communicatie en distributie van je content (of enig deel daarvan) en/of opname van je content in andere werken in enige vorm, via enige bestaande of in de toekomst te ontwikkelen media of technologieën. Voor zover wettelijk is toegestaan, doe je afstand van je morele rechten op je content. Door content in te zenden naar deze Facebookpagina ga je tevens akkoord met de voorwaarden van Facebook. http://www.facebook.com/terms.php

Handelsmerken en intellectuele eigendom:

Handelsmerken zijn onder meer de naam, het merkimago en het logo van Brabantia.

Deze handelsmerken kunnen in meerdere landen in gebruik zijn en/of zijn geregistreerd en je gebruik van onze website verleent je geen enkel recht op deze handelsmerken. Je mag deze handelsmerken niet reproduceren zonder onze toestemming.

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle content op deze Facebookpagina, waaronder (maar niet uitsluitend) handelsmerken van Brabantia, logo’s, grafische elementen, tekst, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen en gegevens, is eigendom van Brabantia en/of haar groepsondernemingen en wordt als zodanig beschermd door internationale en Britse wettelijke voorschriften op het gebied van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Bedrijfsgegevens:

Brabantia (UK) Ltd

Blackfriars Road

Nailsea

Bristol

BS48 4SB

Verenigd Koninkrijk

Ingeschreven als vennootschap in het Verenigd Koninkrijk onder nummer: 04936679

Wie kan meedoen aan deze actie?

Deze actie staat open voor internationale deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar, met uitzondering van werknemers van de promotor, hun familie, agenten of anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij de promotieactie. De aankoop van producten is geen vereiste voor deelname.

1. De winnaars krijgen bericht per e-mail op de sluitingsdatum van de actie. De winnaars moeten hun prijs binnen 28 dagen na het bericht opeisen. Als de prijs na dit tijdstip niet is opgevraagd, vervalt de prijs en behoudt de Promotor zich het recht voor om de niet opgeëiste prijs aan een andere winnaar toe te kennen die wordt geselecteerd in overeenstemming met de voorwaarden van de promotieactie.

2. De gegevens van de winnaars (naam en land) worden bekendgemaakt aan degenen die hierom schriftelijk verzoeken aan Brabantia (UK) Ltd Blackfriars Road, Nailsea, Bristol, Avon BS48 4SB, Verenigd Koninkrijk, binnen tien weken na de sluitingsdatum met insluiting van een aan henzelf geadresseerde en voorgefrankeerde envelop.

3. De winnaars kunnen worden verzocht om deel te nemen aan publiciteit in verband met deze promotieactie.

4. De Promotor behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, personen uit te sluiten van deelname die het beheer van de promotieactie of de website of het eerlijke verloop van de stemming aantasten of anderen daarbij helpen, of die zich gedragen op een wijze die naar de mening van de Promotor de voorwaarden overtreedt, of die naar de mening van de Promotor verstorend werkt.

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Deze site kan twee soorten persoonsgegevens verzamelen:

(i) gegevens en content die wij ontvangen van Facebook en die door jou of andere gebruikers aan Facebook is verstrekt, of die door Facebook gekoppeld is aan een bepaalde gebruiker;

(ii) gegevens en content die je rechtstreeks aan ons verstrekt, bijv. door een formulier op de site in te vullen.

Welke gegevens ontvangen wij van Facebook?

Wanneer je de site bezoekt en gebruikt kan de site gegevens verzamelen die je op Facebook zichtbaar voor “iedereen” hebt gemaakt, evenals je openbaar toegankelijke gegevens op Facebook. Hieronder vallen je naam, profielafbeelding, geslacht, huidige woonplaats, netwerken, vriendenlijst en pagina’s waar je fan van bent. De site kan je

vragen om toestemming te geven voor toegang van de site tot verdere gegevens. Als je dit toestaat, zal de site automatisch andere gegevens verzamelen, zoals je Facebook-ID, emailadres, fotovierkant, gebruikersafbeelding, locatie en land. Ook als je deze site geen

toegang hebt verleend kan de site gegevens over je verzamelen wanneer je vrienden op Facebook toestaat om de site te bezoeken en te gebruiken, afhankelijk van je Facebookinstellingen. Deze gegevens worden gebruikt om de site te beheren en de gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld op je wall of met andere gebruikers.

Hoe gebruiken wij gegevens van Facebook?

Wij kunnen gegevens die wij van Facebook ontvangen doorgeven aan verbonden ondernemingen en dienstverleners, voor zover toegestaan door Facebook, en wij kunnen deze gegevens bewaren voor toekomstige raadpleging door ons, waarvoor je ons hierbij toestemming geeft.

Wij geven deze gegevens zonder je toestemming niet door aan derden voor gebruik door hen bij de marketing van hun producten of diensten. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op het gebruik door Facebook zelf van de content en gegevens die door Facebook worden verzameld in verband met je gebruik van deze site. Met jouw

toestemming kunnen wij gegevens delen met andere Facebookgebruikers, waaronder andere gebruikers van de site, zoals hierboven beschreven.

Wij kunnen gegevens die wij van Facebook ontvangen bekendmaken om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Tevens kunnen wij gegevens die wij van Facebook ontvangen bekendmaken als wij, uitsluitend naar ons eigen oordeel, van mening zijn dat deze bekendmaking noodzakelijk of wenselijk is om fysieke of vermogensschade te voorkomen of in verband met vermeende of feitelijke onrechtmatige activiteiten.

Deze privacyregeling kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan worden gepast aan veranderingen in onze praktijken. Wij informeren je over eventuele belangrijke wijzigingen en de datum van de herziening door een bericht te plaatsen in het informatieve deel van het profiel van onze site op http://www.facebook.com/brabantialife.

Brabantia WallFix prijsvraag: was last modified: June 14th, 2013 by Aime